Централна климатизация

Доверете се на опита - вече 15 години изпълняваме мащабни обекти. Ето малка част от обектите, които сме изпълнили. 

Саут Парк Билдинг - София.

Климатизация и Вентилация на Саут Парк Билдинг - тритръбна климатичната инсталация от най-съвременен тип, на директно изпарение. Термопомпа възудх-вода.

Офис сграда на ул. Хенрих Ибсен №17

Изграждане на система за централна климатизация тип VRF със система за централно отчитане

Офис сграда

Изграждане на система за централна климатизация тип VRF със система за централно отчитане

Жилищно-административна сграда на ул. Любата

Изграждане на система за централна климатизация тип VRF със система за централно отчитане


Разгледайте още наши обекти - тук. Или се свържете с нас, за да обсъдим вашия нов проект.

Въпроси

 

 Какво е VRF?

Системата за централна климатизация може спокойно да бъде причислена към една от най-добрите системи в климатизацията, измислени до сега. Представлява сложна в технологично отношение климатична система, базирана на няколко принципа:

  1. Само на директно изпарение – фреона е единствения, използван в системата, за разлика от чилърите, в които фреона се използва само за да стопли/охлади водата, която циркулира в цялата система;
  2. Използване на инверторни компресори, което позволява намаляване на консумацията на база частично натоварване на системата.
  3. Свързване на няколко вътрешни тела на един хладилен кръг.
  4. Възможност за разширяване на системата.

Характерна структура на VRF:

Характерната система за централна климатизация се състои от 1 външно тяло /с един или няколко компресора/, няколко вътрешни тела /често бъркани с fan coils/, тръбни разводки, които свързват външното тяло с всички вътрешни, посредством разпределители на фреон и комуникационно окабеляване. Комуникационното окабеляване се състои от двужилен кабел, изтеглен от външното до всички вътрешни тела, който създава вътрешна затворена система, която е съществена част от инсталацията на системата. Относно контрола, всяко вътрешно се управлява от самостоятелно дистанционно управление /жично или безжично/, като има възможност за централизиран контрол на всички вътрешни тела от едно място.

Как работи VRF?

Работната логика на системата за централна климатизация е изцяло вградена в системата и е патент на всеки производител. Системата получава входни данни от потребителя /напр. желана температура/ и от околната среда /външна температура на околната среда/ и на база тези данни се реализира логиката, за да се постигнат желаните условия, като прави оптимален разход на електроенергия.

Способността и да се настройва към външните условия е един от основните фактори, които правят системата за централна климатизация толкова ефективна, в сравнение с традиционните системи, при които охлаждаме вода, основаващи се на чилъри и фен койли.

Работа на система за централна климатизация в детайли: В началото системата е в условия на застой: всички вътрешни тела са изключени. Когато потребителят включи едно от вътрешните тела, външното бива „уведомено“ за това и започва да работи. На този етап, то ще провери условията на външната среда /температура/, изискванията на работа на работещото вътрешно тяло /зададен режим, зададена температура/ и компресора ще работи на такова ниво, което е необходимо да се удовлетворят изискванията за вътрешен климат. Когато се включи второ вътрешно тяло, външното тяло извършва рекалкулация на изискванията от всички вътрешни тела, и увеличава производството на компресора, в зависимост от нивото на търсене. Този процес се повтаря при всяка промяна, която се налага на системата. Както описахме, системата работи изцяло автоматично, като регулира консумацията си на ток в зависимост от нуждата, която идва от вътрешните тела, както и от външните условия. Потребителят може да влияе на системата във връзка с промяна на вътрешния климат, като може да променя следното: Режим на работа (включен/изключен), Състояние на работа (охлаждане/отопление/изсушаване/автоматичен), задаване на температура, скорост на вентилатора (висока/средна/ниска/автоматична). Контролирането на тези параметри е единственото, което се изисква за правилно функциониране на системата.

Видове VRF системи

Само охлаждане (по-малко познати) – тези системи могат само да охлаждат. Отопление не е възможно. Режими „вентилатор“ и „изсушаване“ са налични за всяко вътрешно тяло поотделно.

Термопомпена система (най-познатата) – всички вътрешни тела могат или да охлаждат или да отопляват (но не едновременно). Режими „вентилатор“ и „изсушаване“ са налични за всяко вътрешно тяло поотделно.

Heat Recovery systems (по-малко познати) – тези системи са най-сложните. При тях е възможно едновременно охлаждане и отопление от всяко вътрешно тяло независимо от другите тела.